హలో అనే అవకాశం ఎవరు ఇచ్చారు.

Submitted by arun on Sat, 12/01/2018 - 12:21
Alexander Graham Bell

ఈ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత, మనం ఎక్కడ వున్నా వారితోనైనా చాల సులువుగా మాట్లాడగలుగుతున్నాము, కానీ ఇంతకు ముందు ఒక్క ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్స్ మాత్రమే ఉండేవి. అయితే ఈ టెలిఫోన్న్ని అసలు ఎవరు కనిపెట్టారో మీకు తెలుసా! ఈ టెలిఫోన్న్ని కనిపెట్టింది ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త అలెగ్జాండర్ గ్రాహం బెల్. ఆయనవల్లే హాప్పీ గా హలో అని మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోగలుగుతున్నము. శ్రీ.కో.

English Title
Alexander Graham Bell made the first telephone call

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES